2.17 Commissies

Op 19 september 2008 werd de samenstelling van de commissies vernieuwd. In de loop van 2009 en 2010 boden enkele commissieleden hun ontslag aan. Conform de bepalingen in het Kunstendecreet voleindigt de vervanger het mandaat van het lid dat hij/zij vervangt. Een aantal commissieleden is bij het ter perse gaan nog niet vervangen, waardoor sommige commissies – in tegenstelling tot wat de officiële bezetting doet vermoeden – uit nog slechts een beperkt aantal actieve commissieleden bestaan.

 

Adviescommissie Kunsten (12 leden)

Secretaris: Roel Devriendt.
Katia Segers (voorzitter)
Jerry Aerts (ondervoorzitter)
Franky Devos, Goele Haest, Delphine Hesters, Klaus Ludwig, Els Opsomer, Marc Ruyters, Linda Suy, Helen Suyderhoud, Theo Van Rompay, Dominique Willaert (leden).

Goele Haest neemt sinds 2009 niet langer deel aan de commissiewerkzaamheden. Dominique Willaert diende eind 2010 zijn ontslag in.

 

Beoordelingscommissie Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen en Festivals (13 leden)

Secretaris: Kristof Uittebroek.
Kristien Gerets (voorzitter)
Marc Boonen (ondervoorzitter)
Mesut Arslan, Katrien Darras, Bouchra Hbali, Carine Meulders, Stijn Maes, Indirah Osumba, Hilde Teuchies, Elke Van Campenhout, Jos Van den Bergh, Don Verboven, Saartje Vereecke (leden).

Hilde Teuchies, Arlette Van Overvelt en Jos Van den Bergh dienden in de loop van 2009 hun ontslag in. Bouchra Hbali en Saartje Vereecke nemen niet langer deel aan de commissiewerkzaamheden. Indirah Osumba diende in de loop van 2010 haar ontslag in. Don Verboven nam een functie op bij een kunstensteunpunt en kan daardoor niet langer deel uitmaken van de commissie.

 

Beoordelingscommissie Theater (15 leden)

Secretaris: Wim Vanduffel.
Patrick Allegaert (voorzitter)
Els De Bodt (ondervoorzitter)
Eric Antonis, Yasmina Boudia, Evelyne Coussens, Annie Declerck, Bob De Moor, Tuur Devens, Bert Heylen, Kristof Jonckheere, Paul Neefs, Frank Peeters, Dahlia Pessemiers Benamar, Chris Thijs, Karlien Van Hoonacker (leden).

Bob De Moor diende in 2009 zijn ontslag in.

 

Beoordelingscommissie Dans (9 leden)

Secretaris: Filip Coppieters.
Charlotte Vandevyver (voorzitter)
Tom Bonte (ondervoorzitter)
Sonja Debal, Ugo Dehaes, Lieve Dierckx, Marc Goossens, Alexandra Meijer, Gustavo Miranda, Eef Proesmans (leden).

 

Beoordelingscommissie Muziektheater (9 leden)

Secretaris: Karine Van Balen.
Jan Rispens (voorzitter)
Ouafia Snauwaert (ondervoorzitter)
Mireille Capelle, Yamina Cheurfa, Hans Peter Janssens, Chris Lomme, Alex Mallems, Luc Van Hove, Pieter Verstraete (leden).

 

Beoordelingscommissie Muziek (17 leden)

Secretaris: Tom Van Houtte.
Luc Mishalle (voorzitter)
Elly Rutten (ondervoorzitter)
Rik Bevernage, Julia Bucz, Dirk Coutigny, Klaartje De Bonnaire, Joost Fonteyne, Gé Huismans, Johan Huys, Gert Keunen, An Overbergh, Tatjana Scheck, Patrick Smagghe, Melike Tarhan, Annelies Van Parys, Dirk Verstockt (leden).

 

Beoordelingscommissie Beeldende Kunst (11 leden)

Secretaris: Robert Michel.
Thérèse Legierse (voorzitter)
Jacques Morrens (ondervoorzitter)
Joost Declercq, Nick Gasparotto, Claudine Hellweg, Tatjana Pieters, Rolf Quaghebeur, Francis Smets, Etienne Van Den Bergh, Anne-Mie Van Kerckhove, Eva Wittocx (leden).

 

Beoordelingscommissie Architectuur en Vormgeving (9 leden)

Secretaris: Cecile Jacobs.
Jan Boelen (voorzitter)
Hilde Bouchez (ondervoorzitter)
Oana Bogdan, Gökçe Çiçek, Bernadette De Loose, Johan Lagae, Sven Sterken, Wim Supply, Inge Vranken (leden).

Gökçe Çiçek diende in de loop van 2010 haar ontslag in.

 

Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten (11 leden)

Secretaris: Carlos Boerjan.
Karen Verschooren (voorzitter)
Rik Stallaerts (ondervoorzitter)
Erkan Altunbay, Edwin Carels, Lies Declerck, Stijn Dickel, Willem Hesling, Maja Kusmanovic, Marie Logie, Tine Van Dycke, Mayke Vermeren (leden).

 

Beoordelingscommissie Kunsteducatie (9 leden)

Secretaris: Linda De Geyter.
Jan Jaspers (voorzitter)
Joke Quaghebeur (ondervoorzitter)
Matthias Dusesoi, Allel El Berkani, Ann Laenen, Freddy Mariën, Peggy Saey, Elise Simoens, Stef Van Bellingen (leden).

Elise Simoens diende in de loop van 2010 haar ontslag in.

 

Beoordelingscommissie Sociaal-artistieke Werking (9 leden)

Secretaris: Pauwel De Bleser.
Marleen Platteau (voorzitter)
Eddie Guldolf (ondervoorzitter)
Saddie Choua, Monique De Dobbeleer, Carine Fol, Jan Knops, Dominique Nuyttens, Nathalie Tabury, Max Temmerman (leden).

 

Beoordelingscommissie Publicaties (9 leden)

Secretaris: Chris Van Haesendonck.
Chantal Pattyn (voorzitter)
Jo Tollebeek (ondervoorzitter)
Vlad Ionescu, Dirk Laporte, Stella Lohaus, Willem Oorebeek, Saskia Scheltjens, Geert Van der Speeten, Katlijne Van der Stighelen (leden).

Chantal Pattyn diende in de loop van 2010 haar ontslag in als voorzitter. Zij blijft lid van de commissie.

 

Ad-hoccommissie Creatieopdrachten Muziek en Muziektheater

Secretaris: Viviane De Backer.
Elly Rutten (voorzitter)
Luc Van Hove (ondervoorzitter)
Mireille Capelle, Dirk Coutigny, Joost Fonteyne, Johan Huys, Jan Rispens, Melike Tarhan, Dirk Verstockt (leden).