Voorwoord

2010 was het eerste volle beleidsjaar van minister Joke Schauvliege. Samen met het departement CJSM en het agentschap Sociaal Cultureel Werk gaf Kunsten en Erfgoed mee vorm aan een succesvolle dialoog onder de noemer Cultuurforum. Dit leidde tot heel wat interessante beleidspistes en ideeën waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. In 2011 zullen we tijdens een tweede editie in mei even stilstaan bij een stand van zaken en laten we de sector aan het woord over hoe zij hier in de praktijk mee omgaan.

In 2010 hebben we ook een aantal pistes verkend in het kader van internationaal beleid. We voerden de pen bij het uittekenen van een beleidskader voor grote evenementen (samen met het departement CJSM, het departement Internationaal Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen), en voor een toonplekken- en presentatieplekkenbeleid. Ook residentiebeleid ontsnapte niet aan onze aandacht, wat onder meer resulteerde in een concept voor een mogelijke multidisciplinaire residentiewerking in Vlaanderen. Het agentschap regisseerde de aanzet tot een fusietraject in het grote instellingenlandschap. We maakten werk van een beleidskader voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het agentschap voerde met succes het voorzitterschap van het intra-Belgisch overlegplatform invoer, uitvoer en restitutie van cultuurgoederen.

Einde 2010 waren er 321 objecten en 18 verzamelingen in de Topstukkenlijst opgenomen. De Topstukkenraad participeerde actief aan de voorbereiding van één van de grootste restauratieprojecten, met name deze van het Lam Gods.

Een selectie van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap werd via het Athena-project meegenomen in Europeana.

In het kader van het complementair cultureel-erfgoedbeleid werd het protocol van akkoord met de steden en gemeenten en provincies voor vijf jaar verlengd.

Gevolg gevend aan de vraag naar een meer cijfermatige onderbouw van de beleidsuitvoering en het toenemend belang van effectmeting in het kader van efficiënt en effectief beleid, maken we verder werk van een cijferboek Kunsten en Erfgoed. Dit elektronisch jaarverslag is hier een voorsmaakje van. Hiermee willen we een dynamisch digitaal forum presenteren waarop de komende jaren steeds meer relevante gegevens en duiding te vinden zullen zijn over het kunsten- en erfgoedbeleid. Dit komt de dialoog over het maatschappelijk belang van kunsten en erfgoed zeker ten goede.

In de huidige magere budgettaire jaren – de grenzen van de groei zijn hopelijk beperkt in de tijd - zijn we verplicht de schaarse middelen maximaal in te zetten met de grootst mogelijke effectiviteit. Om het hoofd te bieden aan moeilijke keuzes die op ons afkomen bereiden we ons goed voor op een billijke verdeling in de komende grote subsidierondes. We doen tevens een appel aan die instellingen en kunstenaars die zelf mee op zoek willen gaan naar alternatieve vormen van financiering.

Ook binnen deze budgettaire context wil het agentschap blijvend inzetten op de actieve ontwikkeling van een kwaliteitsvol en gediversifieerd kunsten- en erfgoedlandschap met aandacht voor samenwerking met alle partners binnen het veld en de overheid. De realisaties in dit jaarverslag illustreren dit. Daarom wordt 2011 toch nog een feestelijk eerste lustrum voor het agentschap. 

Jos Van Rillaer
Administrateur-generaal