2.14. Publicaties

De uitvoering van het publicatie- en letterenbeleid in Vlaanderen is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Naast dit zuiver literaire segment van de letteren is er het niet-literaire segment van algemeen-culturele, artistieke, kunstkritische en cultureel-erfgoedpublicaties. Sinds 2006 is de subsidiƫring van periodieke en niet-periodieke publicaties in het Kunstendecreet en in het Cultureel-erfgoeddecreet opgenomen. De opvolging hiervan gebeurt door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Concreet gaat het om publicaties die een duidelijk culturele, artistieke, kunstkritische en/of cultureel-erfgoedkundige inhoud hebben en als dusdanig een brede kijk geven op de ontwikkelingen in deze sector, bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. De periodieke publicaties moeten, ongeacht de drager, minstens tweemaal per kalenderjaar verschijnen in dezelfde reeks en een bovenregionaal belang en bereik hebben. Wat de niet-periodieke publicaties betreft, worden eenmalige publicaties die gewijd zijn aan beeldende kunst, podiumkunsten, audiovisuele kunsten, muziek, roerend en onroerend erfgoed, architectuur en cultuurgeschiedenis in de ruimste zin van het woord, op een schottenloze wijze beoordeeld en gesubsidieerd.

 

2.14.1. Periodieke publicaties

11 uitgevers van een tijdschrift ontvangen een jaarlijkse subsidie voor de periode 2010-2012. Het gaat hier over 3 algemeen-culturele tijdschriften, 4 tijdschriften voor beeldende kunst, 2 tijdschriften voor muziek, 1 tijdschrift voor podiumkunsten, en 1 tijdschrift voor film. Met KUT/Kortfilm.be mag voor het eerst een audiovisueel webzine op een meerjarige subsidie rekenen. In 2010 ontvingen deze 11 uitgevers van een periodieke publicatie subsidies voor een totaalbedrag van 496.581,65 euro.

NAAM GEMEENTE SUBSIDIEPERIODE BEDRAG IN EURO
<H>ART EDEGEM 2010-2012 58.999,80
A PRIOR MAGAZINE - MARK GENT 2010-2012 54.083,15
DE WITTE RAAF - THE WHITE RAVEN BRUSSEL 2010-2012 73.749,75
ETCETERA - THEATERPUBLICATIES BRUSSEL 2010-2012 73.749,75
GAGARIN - GAGA ANTWERPEN 2010-2012 29.499,90
GONZO TIENEN 2010-2012 49.166,50
K.U.T. LEUVEN 2010-2012 14.749,95
ORGELKUNST HOEGAARDEN 2010-2012 19.666,60
REKTO:VERSO GENT 2010-2012 29.499,90
STREVEN ANTWERPEN 2010-2012 39.333,20
VLAANDEREN - KUNSTTIJDSCHRIFT VLAANDEREN SINT-ANDRIES (BRUGGE) 2010-2012 54.083,15
TOTAAL 496.581,65

 

2.14.2. Niet-periodieke publicaties

Gespreid over 2 subsidieronden werden er 36 aanvragen tot ondersteuning van een niet-periodieke publicatie ingediend. 6 daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 54.900 euro. Het betreft 4 boeken over beeldende kunst, 1 boek over architectuur en 1 algemeen-cultureel boek.

NAAM GEMEENTE PERIODE TITEL PROJECT BEDRAG IN EURO
LANNOO TIELT 1STE RONDE DOG OF FLANDERS 13.000,00
MER. PAPER KUNSTHALLE GENT 1STE RONDE PHILIPP VAN SNICK. DYNAMIC PROJECT 8.000,00
A4A AARSCHOT 2DE RONDE SPOMENIK 12.000,00
MERCATORFONDS BRUSSEL 2DE RONDE MENS, MYTHE EN ZINNELIJKHEID. DE RENAISSANCE VAN JAN GOSSAERT. HET VOLLEDIGE WERK 17.000,00
STANDAARD UITGEVERIJ ANTWERPEN 2DE RONDE DE NIEUWE WERELD - DE WONDERJAREN VAN DE BELGISCHE AVANT-GARDE (1918-1939) 2.400,00
WZW EDITIONS AND PRODUCTIONS GENT 2DE RONDE KLEUR BEKENNEN. VERZAMELDE OPSTELLEN 2001-2005 - GEERT BEKAERT 2.500,00
TOTAAL 54.900,00