6.5. Minitoelagen

In 2008 is een bijkomend instrument gecreëerd voor de financiële ondersteuning van kunstenaars in de vorm van de minitoelage.

De minitoelage, die minimaal 500 euro en maximum 7.500 euro bedraagt, dient als een tijdelijke financiële overbrugging die de kunstenaars moeten terugbetalen over een af te spreken periode van maximaal vier jaar.

In 2010 werden er 4 aanvragen ingediend voor deze vorm van ondersteuning, waarvan er 2 gehonoreerd zijn voor een totaalbedrag van 9.500 euro.

NAAM SECTOR BEDRAG IN EURO
CSIKÓS JÁNOS MULTIDISCIPLINAIR 7.000,00
VELGHE QUINTEN MULTIDISCIPLINAIR 2.500,00
TOTAAL 9.500,00