6.1. Artikel 62bis van de Financieringswet

In uitvoering van Artikel 62bis van de Financieringswet gaat een gedeelte van de winst van de Nationale loterij naar het cultuurbeleid. Hiermee werden volgende initiatieven gefinancierd.

Week van de Smaak. In 2010 (van 11 tot 21 november) werd voor de vijfde keer de Week van de Smaak georganiseerd. De ere-genodigde was Spanje en de stad van de smaak Aalst. Wouter Keersmaekers was de ideale peter van de Week van de Smaak, een man die klassiekers en vergeten groenten opnieuw onder de aandacht brengt.

De kwaliteitscontrole op de aangekondigde activiteiten werd behouden, alle activiteiten werden door diverse beoordelaars gescreend. De programmabrochure werd in 5 afzonderlijke kleurrijke exemplaren per provincie uitgegeven. Naast het EETIKET-project, de burgemeester kookt, soep op school werd in 2010 een moestuinblog gelanceerd waarop kennis en raad kon worden uitgewisseld. De diversiteitsprijs werd dit jaar niet uitgereikt. Ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 werden ook een aantal éénmalige Europese acties gedaan.

In de programmabrochures sprongen de smaakmakers zeer in het oog, dat waren activiteiten die om hun originaliteit, samenwerking, inhoudelijke sterkte en bijzondere doelgroep die extra publiciteit verdienden. In totaal werkten 970 verenigingen, scholen, restaurants, musea, bibliotheken, bedrijven en gemeentebesturen om Vlaanderen een divers en verrassend programma te kunnen voorschotelen dat bestond uit 1.184 activiteiten. Subsidie: 200.000 euro.

M HKA. Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) ontvangt in uitvoering van de beheersovereenkomst 2006-2010 500.000 euro uit de kredieten van art. 62bis van de Financieringswet. Zowel de dotatie als de art. 62bis-subsidie worden aangewend voor de werking zoals beschreven in de beheersovereenkomst.