3.9. Werkingssubsidies voor landelijke organisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed

Omwille van de groeiende nood aan specifieke expertise over de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed zet het beleid in op het tot stand brengen van een netwerk van kennis en expertise. In dit netwerk opereert FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als makelaar. Tegelijk spelen ook collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (musea en culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Archiefbank Vlaanderen) een cruciale rol in dit netwerk. Zij bezitten immers bij uitstek een expertise over het thema waarrond de instelling haar collectie en werking uitbouwt. Daarnaast heeft het Cultureel-erfgoeddecreet de ondersteuning van dienstverlenende organisaties geïntroduceerd, met name landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed en landelijke organisaties voor volkscultuur. Dit zijn organisaties die door hun netwerkfunctie en dienstverlenende activiteiten, de doorstroming van (internationale) kennis en expertise centraal stellen.

Landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed zijn organisaties die ondersteuning geven en kennis genereren over een specifiek erfgoedaspect (bijvoorbeeld digitalisering) of overkoepelend kennis en expertise ter beschikking stellen van een zeer grote, diverse deelsector (bijvoorbeeld religieus erfgoed, waar veel betrokkenen de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben).

Werkingssubsidies aan landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
HET FIRMAMENT MECHELEN 98.455
TAPIS PLEIN BRUGGE 137.837
CENTRUM VOOR AGRARISCHE GESCHIEDENIS LEUVEN 137.837
CENTRUM VOOR RELIGIEUZE KUNST EN CULTUUR LEUVEN 298.318
TOTAAL 672.447

 

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur zijn evenzeer dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties. Ze onderscheiden zich echter doordat hun draagvlak – hun cultureel-erfgoedgemeenschap – bestaat uit een netwerk van verenigingen van voornamelijk niet-professionele erfgoedspelers, vrijwilligers en gebruikers.

Op 1 april 2010 werden 2 aanvragen ingediend voor een werkingssubsidie als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed voor 2011. Voor een werkingssubsidie als landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur werden geen aanvraagdossiers ingediend.

De Vlaamse Regering besliste op 24 september 2010, op basis van de adviezen van de beoordelingscommissie, het agentschap en de minister, om Packed te erkennen als expertisecentrum voor digitalisering.

Werkingssubsidie aan een samenwerkingsverband met landelijke relevante expertise (decretale basis: Erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
PACKED - PLATFORM VOOR DE ARCHIVERING EN CONSERVERING VAN AUDIOVISUELE KUNSTEN BRUSSEL 102.393
TOTAAL 102.393

 

De Vlaamse Regering kende in 2010 een totaalbedrag van 2.867.000 euro toe aan de landelijke organisaties volkscultuur (Cultureel-erfgoeddecreet), de landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed (Cultureel-erfgoeddecreet), de organisaties volkscultuur (Decreet op de Volkscultuur) en de culturele thema-archieven (Archiefdecreet).

 

Werkingssubsidies aan organisaties volkscultuur (decretale basis: Decreet op de Volkscultuur)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
ACADEMIE VOOR DE STREEKGEBONDEN GASTRONOMIE - CENTRUM VOOR CULINAIR ERFGOED HASSELT 44.305
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN ROESELARE 257.950
FEDERATIE VAN VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN KINROOI 44.305
KANT IN VLAANDEREN DIEST 44.305
VARIATIES, KOEPELORGANISATIE VOOR DIALECTEN EN ORAAL ERFGOED IN VLAANDEREN GENT 44.305
STEUNPUNT VOOR INDUSTRIEEL EN WETENSCHAPPELIJK ERFGOED LEUVEN 98.455
INSTITUUT VOOR VLAAMSE VOLKSKUNST STEKENE 44.305
TOTAAL 577.930


Werkingssubsidies aan landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
HEEMKUNDE VLAANDEREN MECHELEN 334.745
VOLKSKUNDE VLAANDEREN GENT 196.909
TOTAAL 531.654