3.8. Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Uit de studieopdracht Het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen van 2003 blijkt dat er in Vlaanderen meerdere topcollecties aanwezig zijn op het vlak van documentair erfgoed. Met het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet de Vlaamse overheid in de subsidiƫring van een Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste spelers in Vlaanderen die documentaire collecties in beheer hebben. Het samenwerkingsverband zorgt voor de ontwikkeling en verspreiding van expertise op het vlak van conservatie en ontsluiting van deze collecties, zowel geschreven, gedrukte als digitale collecties, in Vlaanderen. Op het vlak van collectiemobiliteit moet het samenwerkingsverband zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende collectiebeherende organisaties. De Vlaamse overheid sloot een beheersovereenkomst met vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de periode 2009-2012.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd opgericht door zes representatieve erfgoedbibliotheken in Vlaanderen:

  • de Universiteitsbibliotheek Antwerpen
  • de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen
  • de Openbare Bibliotheek van Brugge
  • de Universiteitsbibliotheek Gent
  • de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt
  • de Universiteitsbibliotheek Leuven.

Ze vormt een netwerk van erfgoedbibliotheken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek versterkt de cultureel-erfgoedgemeenschap door communicatie op alle niveaus, door de ontwikkeling van expertise en door de realisatie van projecten rond deze collecties.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontving in 2010 een werkingssubsidie van 285.000 euro.

Werkingssubsidie aan Vlaamse Erfgoedbibliotheek (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK ANTWERPEN 285.000
TOTAAL 285.000