3.7. Archief- en documentatiecentra

3.7.1 Culturele archiefinstellingen

De huidige beleidsperiode voor organisaties gesubsidieerd op basis van het Archiefdecreet is 2008-2012. Het Archiefdecreet maakt een onderscheid tussen:

  • archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen
  • archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s.

De thema’s voor de culturele archiefwerkingen worden per beleidsperiode bepaald. Voor de beleidsperiode 2008-2012 zijn dit:

  • het literaire erfgoed
  • het muzikale erfgoed
  • het architecturale erfgoed
  • deportatie en verzet
  • het kerkelijke erfgoed.

Per thema kan slechts één archief- en documentatiecentrum een subsidie ontvangen.

Uiterlijk op het einde van de beleidsperiode dienen deze organisaties de overstap te maken naar het Cultureel-erfgoeddecreet, indien ze verder gesubsidieerd wensen te worden. Het Cultureel-erfgoeddecreet maakt evenwel niet langer dezelfde opdeling als het Archiefdecreet, maar voorziet in de subsidiëring van twee soorten erkende culturele archiefinstellingen:

  • culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
  • privaatrechtelijke Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die het culturele leven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad documenteren.

Andere organisaties zullen zich waarschijnlijk herprofileren als een landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed. Een aantal van de op het Archiefdecreet gesubsidieerde archief- en documentatiecentra maakten reeds de overstap naar het Cultureel-erfgoeddecreet.

Werkingssubsidies aan archiefinstellingen op basis van een cultureel thema (decretale basis: Archiefdecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
AMVC ANTWERPEN 284.273
RESONANT LEUVEN 280.595
JOODS MUSEUM VAN DEPORTATIE EN VERZET MECHELEN 450.922
CENTRUM VLAAMSE ARCHITECTUURARCHIEVEN ANTWERPEN 251.059
TOTAAL 1.266.849

 

Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
LIBERAAL ARCHIEF GENT 864.704
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - KATHOLIEK DOCUMENTATIE - EN ONDERZOEKSCENTRUM LEUVEN 1.907.697
TOTAAL 2.772.401

 

Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen (decretale basis: Archiefdecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS GENT 1.352.028
ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET VLAAMSE NATIONALISME ANTWERPEN 1.166.805
ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL BRUSSEL 325.874
VRIJZINNIG STUDIE-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM KAREL CUYPERS BRUSSEL 76.268
DACOB ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK VOOR DE STUDIE VAN HET COMMUNISME BRUSSEL 101.031
TOTAAL 3.022.006

 

3.7.2 Archiefbank Vlaanderen

De Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register dat het privaatrechtelijk archivalisch cultureel erfgoed integraal in kaart brengt. De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De databanken die in dat kader worden opgemaakt zijn openbaar. Voor het beheer van dit openbaar register van Vlaams privaatrechtelijk archivalisch erfgoed kent de Vlaamse overheid een werkingssubsidie toe aan vzw Archiefbank Vlaanderen voor de periode 2009-2012. Het subsidiebedrag in 2010 aan vzw Archiefbank Vlaanderen bedroeg in 2010 279.320 euro.

Werkingssubsidie aan Archiefbank Vlaanderen (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
ARCHIEFBANK VLAANDEREN GENT 279.320
TOTAAL 279.320