3.6. Samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van thematische samenwerkingsverbanden van oude en hedendaagse kunst die een versterking van de internationale profilering nastreven. De jaarlijkse werkingssubsidie bedraagt minimaal 125.000 euro. Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden volgende samenwerkingsverbanden gesubsidieerd:

  • Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) – 125.000 euro;
  • Lukas, Art in Flanders – 210.000 euro;
  • Vlaamse Kunstcollectie (VKC) – 125.000 euro.

Het Erfgoeddecreet van 2004 voorzag de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende musea.

Packed vzw, een overkoepelend samenwerkingsverband met landelijk relevante expertise op het vlak van digitalisering (archivering en conservering van kunstcreaties op elektronische en digitale dragers), ontving in 2010 hiervoor een subsidiebedrag van 102.393 euro.

Werkingssubsidies aan samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
LUKAS, ART IN FLANDERS GENT 205.434
VLAAMSE KUNSTCOLLECTIE GENT 122.283
CONTEMPORARY ART HERITAGE FLANDERS OOSTENDE 122.283
TOTAAL 450.000