3.5. Indeling van musea en werkingssubsidies aan musea

Vanaf 1 januari 2009 startte de nieuwe beleidsperiode voor alle erkende musea die in 2008 door de Vlaamse Regering ingedeeld werden bij het Vlaamse, het regionale of het lokale niveau. De indeling duidt aan welk bestuursniveau de verantwoordelijkheid opneemt voor het betrokken museum en een werkingssubsidie zal toekennen.

Vanuit het subsidiariteitsprincipe kent de Vlaamse overheid rechtstreeks werkingssubsidies toe aan de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau. Voor de beleidsperiode 2009-2013 betreft het 19 musea, die in 2010 een totaal subsidiebedrag ontvingen van 7.620.000 euro. Deze werkingssubsidie omvat ook de voorziene projectwerking van deze musea omdat deze instellingen niet in aanmerking komen voor projectsubsidies op het Cultureel-erfgoeddecreet. De werkingssubsidie omvat ook een compensatie voor de maatregel die kinderen en jongeren jonger dan 26 voor maximum 1 euro toegang verleent tot deze musea. 

Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE BEDRAG IN EURO
GROENINGEMUSEUM BRUGGE 507.138
MEMLINGMUSEUM - SINT JANSHOSPITAAL - MUSEUM O.-L.-V TER POTTERIE BRUGGE 231.693
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM IEPER 606.577
MU.ZEE OOSTENDE 348.036
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE
DESIGN MUSEUM GENT GENT 298.317
STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST GENT 507.137
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT 750.763
MUSEUM VOOR INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE EN TEXTIEL GENT 355.991
MUSEUM DR. GUISLAIN GENT 477.307
HET HUIS VAN ALIJN GENT 298.317
PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE
OPENLUCHTMUSEUM VOOR BEELDHOUWKUNST MIDDELHEIM ANTWERPEN 397.755
MUSEUM PLANTIN-MORETUS ANTWERPEN 377.868
KUNSTMUSEA ANTWERPEN ANTWERPEN 397.755
ZILVERMUSEUM STERCKSHOF PROVINCIE ANTWERPEN ANTWERPEN 285.390
MODEMUSEUM PROVINCIE ANTWERPEN ANTWERPEN 278.429
FOTOMUSEUM PROVINCIE ANTWERPEN ANTWERPEN 238.653
PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE
OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK GENK 596.633
PROVINCIAAL GALLO-ROMEINS MUSEUM TONGEREN 367.924
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE
SPORTIMONIUM ZEMST 298.317
TOTAAL 7.620.000

 

Naast de subsidiëring van de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau voorziet de Vlaamse overheid in de huidige beleidsperiode als overgangsmaatregel ook de subsidiëring van de lokaal ingedeelde musea die niet binnen het werkingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant vallen. Per museum wordt een bedrag van 12.500 euro voorzien. In 2010 betrof het zes musea voor een totaal subsidiebedrag van 75.000 euro.

Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau (musea die niet onder een convenant vallen)*

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE BEDRAG IN EURO
MUSEUM GEORGE GRARD ALVERINGEM 12.141
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE
STEDELIJKE MUSEA DENDERMONDE DENDERMONDE 12.141
PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE
STEDELIJKE MUSEA LIER LIER 12.141
JAKOB SMITSMUSEUM MOL 12.141
KARRENMUSEUM ESSEN ESSEN 12.141
PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE
MUSEUM DE KOLONIE LOMMEL 12.141
TOTAAL 72.846

* Lokale en regionale musea die onder een convenant vallen, worden betaald vanuit de gemeente of provincie