3.3. Overzicht middelen

In 2010 werd in totaal 38 miljoen euro verdeeld ter ondersteuning van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.

In vergelijking met 2009 betekent dit een daling met 1,3 miljoen euro. Enerzijds is dit te wijten aan een structurele besparing van circa 600.000 euro. Anderzijds aan een éénmalige besparing van 700.000 euro. De éénmalige besparing werd gerealiseerd door in de begroting de voorziene kredieten niet uit te geven. Deze kredieten komen in 2011, in tegenstelling tot de structurele besparing, opnieuw ter beschikking.

 

3.3.1 Werkingssubsidies

Hierna volgt een overzicht van de werkingssubsidies die binnen het Cultureel-erfgoeddecreet, het Erfgoeddecreet, het Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur werden toegekend in 2010. Het gaat om een totaalbudget van 34.568.263 euro.

 Werkingssubsidies   BEDRAG IN EURO
WERKINGSSUBSIDIES AAN HET STEUNPUNT 1 1.770.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN MUSEA INGEDEELD BIJ HET VLAAMSE NIVEAU 19 7.620.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN INGEDEELD BIJ HET VLAAMSE NIVEAU EN ARCHIEFBANK VLAANDEREN 9 6.358.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 1 285.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN SAMENWERKINGSVERBANDEN MET HET OOG OP DE VERSTERKING VAN DE INTERNATIONALE PROFILERING VAN KUNSTCOLLECTIES 3 450.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN LANDELIJKE ORGANISATIES VOLKSCULTUUR EN LANDELIJKE EXPERTISECENTRA CULTUREEL ERFGOED 17 2.867.000
SUBSIDIES AAN PERIODIEKE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES 7 93.417
CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS MET GEMEENTEN EN DE VGC 20 6.249.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN MUSEA INGEDEELD BIJ HET LOKALE NIVEAU 6 72.846
CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS MET PROVINCIES 5 1.140.000
INSTELLINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 7.663.000
SUBTOTAAL WERKING 34.568.263

 

3.3.2 Projectsubsidies

In 2010 werd in totaal 1.107.150 euro toegekend aan projecten binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. Dit is ongeveer de helft van wat er in 2009 toegekend werd.

 Projectsubsidies   BEDRAG IN EURO
ONTWIKKELINGSGERICHTE PROJECTEN CULTUREEL ERFGOED 12 754.333,00
INTERNATIONALE PROJECTEN CULTUREEL ERFGOED 4 323.667,00
NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES CULTUREEL-ERFGOED 0 0,00
GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIES 26 29.150,00
SUBTOTAAL PROJECTEN 1.107.150,00

 

3.3.3 Flankerende maatregelen

 flankerende maatregelen   BEDRAG IN EURO
SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE ERFGOEDDAG 240.000,00
SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE WEEK VAN DE SMAAK 200.000,00
IMPULSSUBSIDIE M HKA 500.000,00
SUBSIDIE AAN BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER VZW 190.000,00
SUBSIDIE AAN DE RAND VZW VOOR FELIXART MUSEUM / MUSEUM FELIX DE BOECK 98.000,00
SUBSIDIE AAN STUDIECENTRUM VOOR VLAAMSE MUZIEK VZW 95.000,00
SUBTOTAAL FLANKERENDE MAATREGELEN 1.323.000,00

 

3.3.4 VIA3

Een gedeelte van de tegemoetkomingen in het kader van het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA3) wordt uitbetaald door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Sinds 2009 zijn al deze VIA3-middelen geïntegreerd in de werkingssubsidies.

 

3.3.5 Uitgaven voor aankopen en behoud en beheer van de Collectie Vlaamse Gemeenschap

 Collectie vlaamse gemeenschap   BEDRAG IN EURO
UITGAVEN VOOR HET BEHOUD EN BEHEER VAN DE COLLECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VOOR DE UITVOERING VAN HET TOPSTUKKENDECREET 367.000,00
DOTATIE AAN HET TOPSTUKKENFONDS 564.000,00
VERWERVING VAN KUNSTWERKEN EN CULTUURGOEDEREN (COLLECTIE M HKA) 150.000,00
SUBTOTAAL COLLECTIE VLAAMSE GEMEENTSCHAP 1.081.000,00

3.3.6 Samenvattend overzicht

OVERZICHT FINANCIËLE MIDDELEN ERFGOED AANTAL BEDRAG
WERKINGSSUBSIDIES AAN HET STEUNPUNT 1 1.770.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN MUSEA INGEDEELD BIJ HET VLAAMSE NIVEAU 19 7.620.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN INGEDEELD BIJ HET VLAAMSE NIVEAU EN ARCHIEFBANK VLAANDEREN 9 6.358.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 1 285.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN SAMENWERKINGSVERBANDEN MET HET OOG OP DE VERSTERKING VAN DE INTERNATIONALE PROFILERING VAN KUNSTCOLLECTIES 3 450.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN LANDELIJKE ORGANISATIES VOLKSCULTUUR EN LANDELIJKE EXPERTISECENTRA CULTUREEL ERFGOED 17 2.867.000
SUBSIDIES AAN PERIODIEKE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES 7 93.417
CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS MET GEMEENTEN EN DE VGC 20 6.249.000
WERKINGSSUBSIDIES AAN MUSEA INGEDEELD BIJ HET LOKALE NIVEAU 6 72.846
CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS MET PROVINCIES 5 1.140.000
INSTELLINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 7.663.000
SUBTOTAAL WERKING 34.568.263
ONTWIKKELINGSGERICHTE PROJECTEN CULTUREEL ERFGOED 12 754.333
INTERNATIONALE PROJECTEN CULTUREEL ERFGOED 4 323.667
NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES CULTUREEL-ERFGOED 0 0
GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIES 26 29.150
SUBTOTAAL PROJECTEN 1.107.150
SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE ERFGOEDDAG 240.000
SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE WEEK VAN DE SMAAK 200.000
IMPULSSUBSIDIE M HKA 500.000
SUBSIDIE AAN BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER VZW 190.000
SUBSIDIE AAN DE RAND VZW VOOR FELIXART MUSEUM / MUSEUM FELIX DE BOECK 98.000
SUBSIDIE AAN STUDIECENTRUM VOOR VLAAMSE MUZIEK VZW 95.000
SUBTOTAAL FLANKERENDE MAATREGELEN 1.323.000
UITGAVEN VOOR HET BEHOUD EN BEHEER VAN DE COLLECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VOOR DE UITVOERING VAN HET TOPSTUKKENDECREET 367.000
DOTATIE AAN HET TOPSTUKKENFONDS 564.000
VERWERVING VAN KUNSTWERKEN EN CULTUURGOEDEREN (COLLECTIE M HKA) 150.000
SUBTOTAAL COLLECTIE VLAAMSE GEMEENTSCHAP 1.081.000
ALGEMEEN TOTAAL 38.079.413