3.17. Steunpunt

De Vlaamse Regering kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet één organisatie ondersteunen als steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld.

De werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vijf jaar. De eerste beleidsperiode is een verkorte beleidsperiode van drie jaar, 2009-2011.

Het steunpunt realiseert volgende kerntaken:

  • praktijkondersteuning
  • praktijkontwikkeling 
  • beeldvorming en communicatie.

De kerntaken worden opgenomen in samenspraak met andere steunpunten en binnen een netwerk van cultureel-erfgoedactoren. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, diende als enige organisatie op 1 september 2008 een aanvraag in voor een werkingssubsidie als steunpunt voor de beleidsperiode 2009-2011. Deze aanvraag werd gehonoreerd met een werkingssubsidie.

In 2010 ontving FARO een subsidie van 1.770.000 euro. FARO werkte in 2010 onder meer aan een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (Prisma), organiseerde verschillende studiedagen en workshops i.v.m. behoud en beheer, digitalisering en opleidingsnoden (traject Erfgoedgeleerden),  begeleidde (potentiële) aanvragers voor subsidiëring binnen het Cultureel-erfgoeddecreet en publiceerde 4 nummers van het FARO tijdschrift die een themadossier bevatten.

FARO voerde in 2010 ook twee bijkomende opdrachten uit: het steunpunt coördineerde de Erfgoeddag (bijkomende subsidie van 240.000 euro) en de Week van de Smaak (bijkomende subsidie van 200.000 euro).