3.12. Projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten

In een jong beleidsveld is het belangrijk om ruimte te laten voor nieuwe initiatieven. Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet daartoe in twee soorten projectsubsidies: ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten.

Met de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten stimuleert de Vlaamse overheid de ontwikkeling van voorbeeldinitiatieven in de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Met deze projectsubsidies wil de Vlaamse overheid de projecten die relevant zijn voor Vlaanderen mogelijk maken of versterken. De schaalgrootte, de voorbeeldwerking en de reikwijdte van een project vormen belangrijke criteria. De meerwaarde van een project ligt grotendeels in de wijze waarop de ervaringen en resultaten worden teruggekoppeld en ter beschikking worden gesteld van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen.

In 2010 was er een budget van 1.078.000 euro voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten. Er werden in 2010 38 ontwikkelingsgerichte en 12 internationale projecten ingediend. Hiervan werden 12 ontwikkelingsgerichte en 5 internationale projecten gesubsidieerd.

 

Ontwikkelingsgerichte projecten (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE GEMEENTE PROJECTTITEL BEDRAG IN EURO
STAD LEUVEN LEUVEN ITINERA NOVA (FASE 2) 90.000
MATRIX LEUVEN ONTSLUITING VLAAMS HEDENDAAGS MUZIKAAL ERFGOED 30.000
THE NEW BELGICA VZW BOOM ERFGOED IN AANBOUW 90.000
STAD IZEGEM IZEGEM IN HET WIEL VAN ODIEL/VAN BORSTELTREKKER TOT WIELRENNER 70.000
KARRENMUSEUM ESSEN VZW ESSEN ONDERZOEK NAAR STREEKGEBONDEN KLEURENCOMBINATIES VAN 19DE EN 20STE EEUWSE BESPANNEN LANDBOUWVOERTUIGEN 75.000
STAD POPERINGE POPERINGE LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY 75.000
KADOC-KU LEUVEN LEUVEN STAFKAART VAN HET MIGRANTENMIDDENVELD EN ZIJN ERFGOED IN VLAANDEREN EN BRUSSEL, 1830-HEDEN 90.000
HET STADSMUS HASSELT ZEVENJAARLIJKSE OMMEGANGEN EN PROCESSIES IN DE MAAS-RIJN REGIO 45.000
STICHTING MUSEUM DHONDT-DHAENENS SINT-MARTENS-LATEM BIËNNALE VAN DE SCHILDERKUNST 50.000
UNIVERSITEIT GENT. VAKGROEP GEOGRAFIE GENT LIBER FLORIDUS. CARTOGRAFIE ROND 1100. 59.334
STICHTING DE BETHUNE KORTRIJK PUBLIEKE ONTSLUITING EN VALORISATIE VAN DE BIBLIOTHEEK EN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING DE BETHUNE 42.667
BRUSSEL BEHOORT ONS TOE VZW BRUSSEL [ME}E-KAARTEN 37.332
TOTAAL 754.333

 

 

International projecten (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

Daarnaast zijn er ook projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten. Deze moeten de internationale samenwerking, uitwisseling en expertise aanmoedigen. Eveneens kunnen ze kansen geven aan de bevolking in Vlaanderen om deel te nemen aan een bredere cultuurbeleving. Hierdoor wordt de internationale uitstraling van Vlaanderen versterkt.

ORGANISATIE GEMEENTE PROJECTTITEL BEDRAG IN EURO
THE MAARTEN VAN SEVEREN FOUNDATION GENT

REIZENDE TENTOONSTELLING

70.000
HET VERVOLG VZW HEUSDEN-ZOLDER COALFACE 80.000
PACKED VZW BRUSSEL HET BEHOUD VAN AFSPEEL- EN WEERGAVEAPPARATUUR VOOR AUDIOVISUELE KUNST (DEEL 2) 40.000
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN ANTWERPEN SEMANTISCH E-DEPOT VOOR DE MODEAFDELING VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN: ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING VAN EEN SEMANTIC WEB-GEBASEERD DIGITAAL DEPOT VOOR MASTERPROJECTEN MET HET OOG OP DE HERDENKING VAN '50 JAAR MODEACADEMIE' EN INTEGRATIE BINNEN HET CONTEMPORARY FASHION ARCHIVE.
49.334
BRUGGE PLUS VZW BRUGGE VAN VAN EYCK TOT DÜRER 84.333
TOTAAL 323.667