3.11. Cultureel-erfgoedprojecten

3.11.1 Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet werkingssubsidies aan uitgevers voor de uitgave van een periodieke publicatie ongeacht de drager. Ook online publicaties of publicaties op cd-rom en andere media komen dus in aanmerking. In 2010 kende de minister 93.417 euro toe aan zeven publicaties.

ORGANISATIE GEMEENTE BEDRAG IN EURO
OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN GENT 49.167
CENTRUM VOOR STUDIE EN DOCUMENTATIE SCHILDE 7.375
BIEKORF BRUGGE 7.375
GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS TE BRUGGE BRUGGE 7.375
MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT GENT 7.375
VERENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN ANTWERPEN 7.375
DE LEIEGOUW, VERENIGING VOOR GESCHIED, TAAL EN VOLKSKUNDIG ONDERZOEK IN HET KORTRIJKSE KORTRIJK 7.375
TOTAAL 93.417

 

3.11.2 Eénmalige cultureel-erfgoedpublicaties

Een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon kan een subsidie aanvragen voor de uitgave van een éénmalige publicatie over cultureel erfgoed, ongeacht de drager.

Subsidies voor éénmalige publicaties kunnen aangevraagd worden door rechtspersonen die winst nastreven, bijvoorbeeld een commerciële uitgeverij.

De aanvragen voor éénmalige publicaties over cultureel erfgoed worden samen met deze met een artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud behandeld door de beoordelingscommissie Publicaties.

In 2010 werden 36 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een éénmalige publicatie. De minister kende 54.900 euro toe aan zes publicaties. Een overzicht vindt u in hoofdstuk 2.14.2 Niet-periodieke publicaties.

 

3.11.3 Periodieke wetenschappelijke publicaties van volkscultuur en geschiedenis

Het Cultureel-erfgoeddecreet bevat een overgangsregeling voor de periodieke wetenschappelijke publicaties voor volkscultuur en geschiedenis van verenigingen die:

  • vallen onder de bepalingen van het Decreet op de Volkscultuur
  • een subsidie ontvingen tot 1 januari 2008, en waarvan de subsidie lager lag dan 3.000 euro
  • niet in een gemeente liggen waarmee de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant sloot.

Zij ontvangen nog tot en met 2014 het subsidiebedrag, toegekend in 2007, mits zij aan de criteria voldoen.

In 2010 werden 26 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een periodieke publicatie voor volkscultuur en geschiedenis. De minister kende 29.150 euro toe aan 26 publicaties. 

ORGANISATIE BEDRAG IN EURO GEMEENTE
AARSCHOTSE KRING VOOR HEEMKUNDE 940 AARSCHOT
DE ROEDE VAN TIELT 940 TIELT
GEELS GESCHIEDKUNDIG GENOOTSCHAP 940 GEEL
GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING GERARDIMONTIUM 940 GERAARDSBERGEN
GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN OUDENAARDE 940 OUDENAARDE
GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN RONSE 940 RONSE
GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING LAND VAN AALST 1.882 AALST
HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING ZELE 940 ZELE
ERFGOED BALEN 940 BALEN
HEEMKRING BOS EN BEVERVELD 940 BEERNEM
HEEMKRING SCHELDEVELD 940 DE PINTE
HEEMKUNDIGE KRING MALLE 940 MALLE
HEEMKUNDIGE KRING VAN HULDENBERG 940 HULDENBERG
KONINKLIJK HISTORISCH GENOOTSCHAP VAN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL 1.882 ASSE
KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING ESSEN 940 ESSEN
KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING SINT-HUBERTUS TERVUREN 940 TERVUREN
GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VOOR HET HAGELAND EN OMGEVING VZW 940 TIELT-WINGE
KRING VOOR GESCHIEDENIS EN KUNST VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK 1.882 DEINZE
KRUISHOUTEMSE HEEM- EN GESCHIEDKUNDIGE KRING “HULTHEIM” 940 KRUISHOUTEM
OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN DENDERMONDE 1.882 DENDERMONDE
MOLENZORG 1.882 SINT-AMANDS
MOLSE TIJDINGEN 940 MOL
MORTSELSE HEEMKUNDIGE KRING 940 MORTSEL
OOSTENDSE HEEM- EN GESCHIEDKUNDIGE KRING DE PLATE 940 OOSTENDE
SPAENHIERS, ACHEOLOGISCH-HISTORISCHE KRING KOEKELARE 940 KOEKELAERE
VERENIGING VOOR HEEMKUNDE IN KLEIN-BRABANT 940 BORNEM
TOTAAL 29.150